1 września 2023 roku na uroczystym apelu w ramach Zadania „Bon Pierwszaka” dla 37 pierwszaków były przekazane tornistry z wyprawką szkolną.
    „Bon Pierwszaka” dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki za pośrednictwem   Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” został przekazany rodzicom w jednorazowej kwocie 500,00 PLN na ucznia w formie gotówkowej, z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka.