Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie
(Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla)

Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie jest placówką oficjalnie działającą w systemie oświatowym Republiki Litewskiej. Edukacja odbywa się wyłącznie w języku polskim – w dwóch pionach: przedszkolnym (od 2 do 7 lat) oraz szkoły początkowej (klasy I-IV). Edukację w nowym roku szkolnym 2022-2023 rozpoczęło 272 dzieci (7 grup przedszkolnych i 8 kompletów klasowych).

Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie znajduje się w uroczej dzielnicy Nowa Wilejka (do lat 60. ub. wieku działająca jako odrębne miasteczko). Grono pedagogiczne tworzy 35 OSÓB – jest to zgrane i fachowe grono specjalistów, którzy realizują program wychowania przedszkolnego, wczesnoszkolnego (tzw. zerówka) oraz nauczania początkowego. Dobre wyposażenie klas i grup przedszkolnych sprzyja atmosferze do pracy i nauki. Placówka jest miejscem spotkań i działalności różnych grup, jednoczących miejscową społeczność polską, m.in. koło Związku Polaków na Litwie, różnego rodzaju koła zajęć dla dzieci (niezwiązane ze szkolną edukacją), grupy dzieci przygotowujących się do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii (dzięki ścisłej współpracy z lokalną parafią pw. NMP Królowej Pokoju w Wilnie).

Rokrocznie w listopadzie i w maju nauczyciele organizują projekty, których celem jest uświadomienie dzieciom tożsamości narodowej. Większość z dzieci polskie wychowanie patriotyczne wynosi z domu, niemniej jednak organizowane w szkole przedsięwzięcia pomagają zacieśnieniu więzów między szkołą a rodziną wychowanków. Jedną z imprez naszej placówki są organizowane na wiosnę zawody sportowe pt. „Gramatyka na wesoło i sportowo”, które gromadzą uczniów z różnych szkół miasta. Natomiast jesienią odbywają konkursy recytatorskie oraz lekcje historii, podczas których uczniowie dowiadują się o wspólnym polsko-litewskim dziedzictwie kulturowym i historycznym.

Adres: ul. Pergalės 22, Wilno LT-11203
Telefon/faks: (8 5) 267 1626, (8 5) 267 2508
E-mail: rastine@zaliakalnio.vilnius.lm.lt
REGON(Įmonės kodas):191713231
Dyrektor
Renata Andrijauskienė