Vilniaus Žaliakalnio darželio – mokyklos mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai siekiant gerinti pasirengimą ugdyti įvairių ugdymosi poreikių turinčius mokinius ir tobulinti jau teikiamų paslaugų kokybę organizavo konferencijų ir praktinių seminarų ciklą “Įtraukusis ugdymas. Aktualijos ir iššūkiai.”

     Susitikimų tikslas – pasidalinti gerąja darbo patirtimi kaip dirbant gerbti vaikus, turinčius įvairius poreikius, gebėjimus ir ypatumus, šalinti kliūtis visų besimokančiųjų dalyvavimui ir pasiekimams, naikinti bet kokias diskriminacijos formas ugdymo aplinkoje. Mokymų metu buvo pateiktos rekomendacijos, organizuojant darbą klasėje/grupėje bei bendradarbiaujant su visa ugdymo įstaigos bendruomene.