Lietuvos respublikos švietimo įstatymas

Įsakymas Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 pakeitimo

Įsakymas dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo

Įsakymas dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo