Mieli vaikučių tėveliai, darželio-mokyklos darbuotojai ir kiti mūsų draugai bei rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos plėtros ir skyrus 1,2 procentus savo pajamų mokesčio. Surinktos lėšos bus panaudotos grupių ir klasių edukacinės aplinkos turtinimui.

Pagarbiai,
Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos administracija.

 

Jums nutarus 1,2 % savo pajamų mokesčio skirti Vilniaus Žaliakalnio darželiui-mokyklai, reikia užpildyti specialią formą FR 0512 v.3, kurią galima pateikti šiais būdais:

1. Elektroniniu būdu EDS deklaravimo sistemoje (per naudojamo elektroninio banko prieigą).
2. Atspausdintą ir ranka užpildytą prašymo formą tiesiogiai įteikti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui.
3. Išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą):

Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 4 metams (praėję pastarieji ir 3 ateinantys kalendoriniai metai).
Formas pildyti iki š.m. gegužės mėn. 2 d.
Daugiau informacijos galite rasti http://deklaravimas.vmi.lt
Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. (8 5)2671626

Vilniaus Žaliakalnio darželio- mokyklos rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas): 191713231
Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla
Buveinės adresas: Pergalės g. 22, Vilnius
Banko pavadinimas: Luminor Bank AB
Banko kodas: 40100
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris: LT 334010044100063300

P.S. Primename, kad jei yra prievolė deklaruoti pajamas, bet pilietis nedeklaravo, tai jo prašymas pervesti 1,2 % GPM nenagrinėjamas ir lėšos nepatenka į darželį-mokyklą. O kiekvienas mokesčių mokėtojas, pasibaigus mokestiniams metams, turi pasižiūrėti, ar jam neatsirado prievolė deklaruoti savo pajamas.
Plačiau galima paskaityti:
Kaip skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį (GPM) paramai?