Psichologė Irina Šiškina

DARBO GRAFIKAS

2019-2020 m. m.

SAVAITĖS DIENA

KONTAKTINĖS VALANDOS

NEKONTAKTINĖS VALANDOS

PIETŲ PERTRAUKA

Pirmadienis

8.00-12.00

12.20-18.20

12.00-12.20

Ketvirtadienis

8.00-14.20

14.00-18.20

12.00-12.20

 

Mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

 

Psichologo darbo turinys:

  • psichologiškai įvertina vaiką;
  • dirba su sutrikimų (mokymosi negalių) turinčiais ir problemiškais (mokymosi motyvacijos, elgesio, emocinių, bendravimo problemų turinčiais) vaikais individualiai arba grupėse;
  • konsultuoja tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus), pedagogus;
  • psichologiškai šviečia tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus), pedagogus;
  • spręsdamas vaikų problemas bendradarbiauja su kitais specialistais (specialiaisiais pedagogais, logopedais, gydytojais), dirba įstaigos vaiko geroves komisijoje.