Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos

Psichologės Alos Chaleckos darbo grafikas

2021-2022 m. m.

Veikla

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Priėmimo valandos

9:00-14:00

9:00-14:00

 

 

 

Nekontaktinės valandos

 

 

14:00-18:00

13:00-17:00

 

 

Darželio-mokyklos psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.

Psichologo darbo turinys:

  • psichologiškai įvertina vaiką;
  • dirba su sutrikimų (mokymosi negalių) turinčiais ir problemiškais (mokymosi motyvacijos, elgesio, emocinių, bendravimo problemų turinčiais) vaikais individualiai arba grupėse;
  • konsultuoja tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus), pedagogus;
  • psichologiškai šviečia tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus), pedagogus;
  • spręsdamas vaikų problemas bendradarbiauja su kitais specialistais (specialiaisiais pedagogais, logopedais, gydytojais), dirba įstaigos vaiko geroves komisijoje.