2021 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS