2018 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2017 M. GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS