PRIĖMIMO Į VILNIAUS MOKYKLAS GRAFIKAS 2022 M.

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MOKYKLAS TVARKA 2022-2023 M.M.

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

ĮSAKYMAS  DĖL PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

KLASĖS KOMPLEKTAVIMO PRINCIPAI BEI AUKLĖTOJŲ SKYRIMAS KLASĖMS