2020 m. priimtų mokinių su prašymo e.sistemoje numeriais MOK sąrašas

PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS  DĖL PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS  TVARKOS  APRAŠAS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELYJE-MOKYKLOJE 2019 METŲ TVARKOS APRAŠAS

VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL LYGOS  PATEISINIMO PVZ.

INFORMACIJA DĖL MOKINIO NEDALYVAVIMO PAMOKOSE