2021 M. PRIIMTŲ MOKINIŲ SU PRAŠYMO E.SISTEMOJE NUMERIAIS MOK SĄRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKA

ĮSAKYMAS  DĖL PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS  TVARKOS  APRAŠAS

KLASĖS KOMPLEKTAVIMO PRINCIPAI BEI AUKLĖTOJŲ SKYRIMAS KLASĖMS