2020 M. PRIIMTŲ MOKINIŲ SU PRAŠYMO E.SISTEMOJE NUMERIAIS MOK SĄRAŠAS

PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS  DĖL PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS  TVARKOS  APRAŠAS