UGDYMO PLANAS.

2021–2022 MOKSLO METŲ 4 KLASIŲ NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ
PATIKRINIMO VYKDYMO INSTRUKCIJA

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL LIGOS  PATEISINIMO PVZ.

INFORMACIJA DĖL MOKINIO NEDALYVAVIMO PAMOKOSE

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS