UGDYMO PLANAS.

ELEKTRONINIO NACIONALINIO 4 KLASIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS  2021 M.

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ASMENINĖS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO VILNIAUS ŽALIAKALNIO DARŽELYJE-MOKYKLOJE 2019 METŲ TVARKOS APRAŠAS

VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PRAŠYMAS DĖL LIGOS  PATEISINIMO PVZ.

INFORMACIJA DĖL MOKINIO NEDALYVAVIMO PAMOKOSE

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS