IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

 

SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. 1-57 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

INFORMACIJA APIE MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE