SPRENDIMAS DĖL TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. 1-57 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

INFORMACIJA APIE MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE

LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

PATEISINIMAI, PRAŠYMŲ FORMOS