LOGOPEDAS

SOCIALINIS PEDAGOGAS

PSICHOLOGAS

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

VAIKO GEROVES KOMISIJOS DARBO APRAŠAS

ŽALIAKALNIO DARŽELIO – MOKYKLOS SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS PAGALBOS TEIKIMO VAIKUI IR MOKINIUI TVARKOS APRAŠAS