1 września 2022 roku na uroczystym apelu w ramach Zadania „Bon Pierwszaka” dla 29 pierwszaków były przekazane tornistry z wyprawką szkolną.
 „Bon Pierwszaka” dofinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” został przekazany rodzicom w jednorazowej kwocie 470,00 PLN na ucznia w formie gotówkowej, z przeznaczeniem na indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka.