„BON PIERWSZAKA” – to program dofinansowany ze środków otrzymanych z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

   39 rodzinom, w których wychowują się nasi uczniowie, przekazano „Bon Pierwszaka” w jednorazowej kwocie 500,00 PLN, co ogółem stanowi 19 500,00 złotych. Na początku roku szkolnego – w ramach „Bonu pierwszaka” – dla uczniów klasy 1a i 1b przekazano również 39 tornistrów z wyprawką szkolną. Zawartość wyprawki będzie aktualna w ciągu całego roku szkolnego. Dodatkowo każdy uczeń otrzymał książkę „Baśnie i legendy polskie”. Czytanie książki wzbogaci słownictwo pierwszaka i urozmaici lekcje języka ojczystego.

   Otrzymaną pomoc finansową rodzice naszych pierwszaków traktują jako wyraz poparcia dla rodziny, która zdecydowała kształcić dziecko w polskiej szkole na Litwie. Przekazany „Bon Pierwszaka” w jednorazowej kwocie 500,00 PLN rodzice zamierzają przeznaczyć na indywidualne potrzeby edukacyjne dziecka. Taka pomoc była szczególnie niezbędna dla rodzin wymagających wsparcia socjalnego.

   Wsparcie płynące z Macierzy motywuje społeczność Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” do stworzenia jak najlepszych warunków do pobierania nauki w naszej placówce, uatrakcyjnia ją i służy jej prestiżowi.