Naujienos

Od dnia 27 kwietnia rozpoczęliśmy ścisłą współpracę z uczniami klas czwartych. Pierwsze spotkanie odbyło się  z klasą 4b i Panią Lijaną Martinkiewicz, a także klasą 4a i Panią Inesą Abolewicz. Spotkanie miało charakter zapoznawczy ,,Szukamy przyjaciół”.