Naujienos

9 września najstarsi uczniowie naszej szkoły – uczniowie klasy 4A i 4B, którzy w maju przystąpili do I Komunii św. – wzięli udział w corocznych odpustach ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szydłowie (lit. Šiluva).

Po drodze dzieci zajechały do Cytowian (lit. Tytuvėnai), gdzie zwiedziły XVII-wieczny kościół i klasztor, pomodlili się na Świętych Schodach i przy relikwiach Krwi św. Jana Pawła II. Następnie udały się do Szydłowa, gdzie najpierw odwiedziły miejsce objawień – kaplicę, zaprojektowaną przez Antoniego Wiwulskiego. W tym roku po raz pierwszy odbyła się tam Msza św. w języku polskim. Nabożeństwu przewodniczyli biskupi – ks. Darijus Trijonis, biskup pomocniczy z Wilna i ks. Kęstutis Kėvalas, metropolita z Kowna. Mszę św. odprawiali też licznie przybyli księża z Wileńszczyzny. Po nabożeństwie główny celebrans ks. bp. Darijus Trijonis podszedł do dzieci, przyjaźnie z nimi porozmawiał, pobłogosławił i zażartował, że czuje się tak, jakby nie był na Żmudzi, tylko na Wileńszczyźnie.

T.W.