Naujienos

   „Był plecak na plecach i były walizki, a teraz wakacje skończone. Tornistry i teczki czekają na wszystkich i zaraz zawoła dzwonek”. 1 września szkolna społeczność Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” w Wilnie (Nowa Wilejka) wystartowała w kolejny rok przygody w świat wiedzy.

   Uroczystości odbyły się na szkolnym boisku, ponieważ plac przyszkolny przeznaczony na podobne święta jest w renowacji – samorząd m. Wilna przeznaczył środki pieniężne za renowację szkolnego terytorium.

   Pion szkolny – 146 uczniów (dwie zerówki oraz po dwie klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte) – rozpoczął szkołę wierszami i piosenkami. Bohaterami apelu szkolnego byli uczniowie klas pierwszych, którzy pod dźwięki poloneza weszli na boisko razem ze swoimi nauczycielkami – Leokadią Skarżyńską (wychowawczyni klasy 1A) i Honoratą Šapelienė (wychowawczyni klasy 1B).

   Renata Andrijauskienė, p.o. dyrektora placówki dziękowała rodzicom za ich współpracę ze szkołą oraz zaufanie, którym darzą placówkę. Na nowy rok szkolny błogosławił dzieciom, rodzicom i nauczycielom ks. proboszcz Eduardas Kirstukas, który odprawił też Mszę św. w intencji szkolno-przedszkolnej społeczności „Zielonego Wzgórza”.

   Na zakończenie uroczystości uczniowie klas czwartych wręczyli swoim najmłodszym kolegom – pierwszoklasistom – plecaki oraz wyprawki szkolne, które otrzymali z Polski. Wkrótce pomoc finansową otrzymają również rodzice uczniów klas pierwszych. Projekt wyprawki szkolnej dla pierwszaka polskich szkół na Litwie jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2022”.

   Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu
„Polonia i Polacy za Granicą 2021”.