Prašymas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą
Pateisinimas dėl ligos pateisinimo
Prašymas dėl mokesčio perskaičiavimo
Prašymas dėl nepilnos ugdymo dienos
Prašymas dėl mokinių atostogų
Pateisinimas  dėl kitų priežasčių
Prašymas dėl mokesčio lengvatos taikymo
Pateisinimas dėl nelaimes šeimoje
Prašymas išbraukti
Prašymas perkelti į kitą grupę