Naujienos

Vilniaus Žaliakalnio darželio mokyklos specialistai siekdami efektyviau stiprinti ugdymo įstaigos tėvų/globėjų ir vaikų sveikatą vasario mėnesį parengė anketą ir ja pasidalino su tėvais/globėjais. Anketos duomenys leido sužinoti tėvų ir vaikų savijautą nuotolinio ugdymo metu,  įvertinti bei išsiaiškinti mokyklos psichologo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos specialisto ir logopedo pagalbos poreikį.

Iš pateiktų tėvų/globėjų atsakymų į klausimus, kuriais siekėme sužinoti tėvų ir vaikų savijautą ir sunkumus karantino metu, matome, kad du trečdaliai apklaustųjų jautė didesnius ar mažesnius emocinius sunkumus. Gauti duomenys byloja, kad karantino laikotarpis kelia emocinių sunkumų suaugusiems ir vaikams. Darbų ir papildomų pareigų gausa kelia daugiau įtampos. Vaikai ir suaugusieji daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio, kas įtakoja regos būklę ir fizinio aktyvumo stoką.

Išanalizavus duomenis nuo kovo mėnesio mokyklos psichologas, logopedas, socialinis pedagogas ir visuomenės sveikatos specialistas organizuoja pagalbą tėvams, atsižvelgdami į anketos atsakymų duomenis, prioritetus teikdami tiems sunkumams ir toms specialistų sričių temoms, kurias pasirinko daugiausia tėvų.

Su išsamiais tyrimo duomenimis galite susipažinti  čia