Naujienos

W piątek, 7 czerwca, aż zawrzało w naszej szkolnej auli – uczniowie pionu szkolnego Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” zaprezentowali swoje mniej lub więcej ukryte talenty. Placówka zorganizowała imprezę „Mama talent”. Wiadomo, że podczas lekcji skupiamy się przede wszystkim na tym, co teraz – na nauce czytania, pisania, liczenia. Wszak to podstawa. Z kolei po lekcjach dzieci rozwijają swoje zdolności i zamiłowania w kółkach sportowych, plastycznych, artystycznych; bardziej ambitni – w szkołach o specjalistycznych ukierunkowaniach artystyczno-sportowych. Bardzo miło było obejrzeć występy dzieci. Cieszymy się, że w szkole mamy tak dużo utalentowanych uczniów. Dzieci z zapałem i zaangażowaniem zaprezentowały się przed publicznością. Śpiewały, tańczyły, grały na różnych instrumentach. Ciekawe były występy sportowe i artystyczne, śpiewacze i taneczne. Był m.in. kolekcjoner, który przedstawił swoją kolekcję, i znawca geografii, który potrafił odgadywać w lot stolice krajów. Widzowie bili głośne brawa wszystkim uczestnikom, wszak wszyscy zasłużyli na nie. Mamy nadzieję, że ostatni dzień roku szkolnego już tradycyjnie wpisze się do kalendarza naszych szkolnych imprez.