Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“.
Mokytojams sukurta speciali informacinė svetainė „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt/
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.