Naujienos

   Od 21 marca, do 21 kwietnia w przedszkolu realizowaliśmy projekt badawczy ,,Szukamy wiosny”. W tym okresie, dzieci wykonywały różne zadania(sadzenie i pielęgnacja roślin, nauka piosenek i wierszy oraz wykonanie prac plastycznych o tematyce wiosennej, obserwacja budzącej się przyrody, odznaczanie pogody w kalendarzu itd..). Na zakończenie tego projektu odbył się koncert, podczas którego dzieci z każdej grupy zaprezentowały stroje wiosenne, tańczyły, śpiewały piosenki i deklamowały wiersze o tematyce wiosennej.