Naujienos

     Š.m. birželio 9 d. 10 val. mūsų darželio mokyklos aikštelėje vyko Paskutinio skambučio ketvirtokams šioje mokykloje šventė bei 1-3 klasių mokslo metų užbaigimo šventė. Šventę pradėjo ketvirtokai gražiu atsisveikinimu – šoko iškilmingą šokį – Polonezą, padainavo kelias dainas, padėkojo juos mokiusiems mokytojams. Vėliau ketvirtokams buvo įteikti Pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai, o visos mokyklos geriausiems mokiniams – Diplomai už gerą mokymąsi ir aktyvų dalyvavimą mokyklos gyvenime. Pabaigoje žodį tarė ketvirtų klasių Tėvų komiteto atstovai ir nuoširdžiai padėkojo mūsų mokyklos administracijai ir mokytojams už jų vaikų ugdymą. Smagu, kad šventėje susirinko mokinių tėveliai, kiti šeimos nariai, kurių dėl pandemijos ilgą laiką negalėjome pakviesti į mūsų įstaigą.