Naujienos

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich” (św. Jan Paweł II) – te słowa naszego wielkiego Rodaka przyświecają codziennej pracy zespołu tworzącego Szkołę-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w Wilnie.

W piątek, 18 listopada, społeczność Szkoły-Przedszkola „Zielone Wzgórze” świętowała 30. jubileusz placówki. Uczniowie i przedszkolaki zaprezentowali koncert, który odbył się w Domu Kultury w Nowej Wilejce. Publiczność stanowili najwdzięczniejsi widzowie – rodzice i dziadkowie naszych wychowanków.

Niezmiernie nam miło, że radość świętowania dzielili z nami goście. A byli to: dziekan nowowilejskiego dekanatu, proboszcz parafii pw. NMP w Nowej Wilejce – ks. dr Eduardas Kirstukas; proboszcz parafii pw. świętych apostołów Piotra i Pawła – ks. prałat Wojciech Górlicki; proboszcz w sąsiednich Rukojniach – ks. prałat Wacław Wołodkowicz; ambasador RP w Republice Litewskiej – Konstanty Radziwiłł wraz z małżonką Joanną Radziwiłł; prezes Związku Polaków na Litwie, przewodniczącego ZWPL-ZChR, europoseł – Waldemar Tomaszewski; posłowie na Sejm RL z ramienia ZWPL-ZChR – Rita Tamašunienė oraz Czesław Olszewski; radna samorządu miasta Wilno – Wanda Krawczonok; stołeczny samorząd reprezentowały: doradczyni w Administracji samorządu – Alina Kowalewska oraz starsza specjalistka z wydziału oświaty – Rita Gagiškienė; dyrektor Gimnazjum imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego, członek Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” – Helena Juchniewicz; święto swą obecnością zaszczycił Artur Ludkowski, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie, doradca premiera Republiki Litewskiej; prezes Miejskiego Wileńskiego Oddziału ZPL – Marek Kubiak; Wioletta Leonowicz, kierowniczka polskiego zespołu pieśni i tańca „Ojcowizna” oraz choreograf Teresa Andruszkiewicz; starosta Nowej Wilejki – Jerzy Grydziuszko; dyrektor Domu Kultury w Nowej Wilejce – Marta Ingaunė.

Serdecznie DZIĘKUJEMY wszystkim za obecność, za gromkie brawa dla naszych młodych artystów i za to, że cenicie państwo naszą pracę.