Gerbiami tėveliai,
Informuojame, kad klasių sraute (1B ir 4B) yra padidėjęs sergamumas ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligomis bei Covid-19 liga, todėl vadovaujantis VESOC sprendimu dėl infekcijos plitimą ribojančio režimo įvedimo (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e03271002b2111ec99bbc1b08701c7f8?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=333a2c46-edf0-4ef3-806f-bcb0deab9192), kai sraute nustatoma daugiau nei 20 proc. minėtų susirgimų , buvo priimtas spendimas tęsti ugdymą nuotoliniu būdu nuo 2022 01 27 iki 2022 02 04 (imtinai).
Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo (jei yra toks poreikis) kreipkitės į šeimos gydytoją.

Įsakymas dėl IPRR įvedimo Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla.