Gerbiami Tėveliai,

Persiunčiame Jūsų žiniai Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. 1-1024 „Dėl Tarybos 2019-06-19 sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo ir 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 „Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ aktualią redakciją nuo 2021-07-01.

  • nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose, įskaitant ikimokyklinio ugdymo mokyklas, organizuojami be atskiro prašymo nevertinant gaunamų pajamų. Šiems mokiniams nemokami pietūs bus skiriami pagal mokinių sąrašą Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų, pirmokų ir antrokų nemokamų pietų teikti nereikia.

Tėvai (globėjai) turi teisę per mokyklos administraciją atsisakyti vaikui skirtos paramos (pagal mokyklos sudarytus sąrašus), arba, atsiradus poreikiui, kreiptis dėl šios paramos skyrimo (įtraukti į mokyklos sudarytus sąrašus).

SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS NAUJOVĖS:

  • Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokyklose/ ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų. Nuo liepos 1 d. atsisakyta reikalavimo tėvams (globėjams) teikti prašymą savivaldybių administracijoms dėl nemokamų pietų skyrimo.
  • Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:

  • nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  • parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: https://vilnius.lt/wp-content/uploads/2021/06/APIE-PARAMA-1.docx

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:

  • dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių 8 700 35545.
  • dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklų

 

 

Administracija