Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” w 2022 roku wzięła udział w projekcie „WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z POLSKIM JĘZYKIEM NAUCZANIA W LITEWSKIM SYSTEMIE OŚWIATY”. W ramach tego projektu sfinansowany został zakup następujących rzeczy: zabawki oraz materiały i przyrządy edukacyjne stymulujące rozwój psychomotoryczny u dzieci i 2 huśtawki sprężynowe na plac zabaw. Dla pionu szkolnego – wyposażenie przyszkolnych placów zabaw, czyli podwórkowe instrumenty muzyczne. Zakup zabawek, elementów wyposażenia przedszkolnego i szkolnego placu pomaga nam być bardziej atrakcyjną placówką w dzielnicy Nowa Wilejka. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.