2023 m. gegužės 15 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija įvertino mūsų ugdymo įstaigos Fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą ir priėmė sprendimą pripažinti mūsų mokyklą aktyvia mokykla.

Aktyvi mokykla veikia 5 veiklos srityse: