Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

2019 metai

2019 metai

2019 metai

 

I ketvertis

II ketvertis

III ketvertis

IV ketvertis

Tarnautojai ugdymo įstaigose

 

Mokytojas

596

995

897

1085

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojas, meninio ugdymo pedagogas

 

600

811

849

786

 

Pradinio, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas

365

556

536

478

 

Pagalbos mokiniui/vaikui specialistai (psichologas, logopedas, visuomenės priežiūros specialistas, dietistas )

 

395

465

553

592

 

Aptarnaujantis personalas (rūbininkas, sandėlininkas, skalbėjas, pastatų prižiūrėtojas)

363

448

469

504

 

Valytojas

306

415

386

404

 

Budintis (sargas, kiemsargis)

353

370

500

474