Naujienos

     17 września Szkoła-Przedszkole „Zielone Wzgórze” uczestniczyło w IV Targach Edukacyjnych Szkół Polskich na Litwie pt. „100 barw”, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

     Wychowankowie naszej placówki włączyli się w koncert, który zaprezentowały placówki uczestniczące w targach edukacyjnych. Uczniowie pionu szkolnego zaśpiewali piosenkę, a przedszkolaki zatańczyły taniec minionków.

     Wśród uczestników byli przedstawiciele polskich szkół i przedszkoli z Wilna, a także z rejonów – wileńskiego, solecznickiego, trockiego. Na stoiskach, które zostały ustawione na placu Katedralnym w Wilnie, szkoły prezentowały swoją działalność: nie tylko osiągnięcia w nauce, ale też bogaty wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Rodzice, odwiedzający targi, mogli bezpośrednio u nauczycieli i dyrekcji dowiedzieć się, jak pracują placówki i czym się kierują w edukacji dzieci i młodzieży.

     Targi Edukacyjne Szkół Polskich na Litwie odbyły się w ramach trwającego w litewskiej stolicy „Kiermaszu narodów”. Do szkolnych stoisk zawitali też tego dnia liczni goście – w Wilnie w tych dniach gościli przedstawiciele światowych organizacji polonijnych, którzy uczestniczyli w Zjeździe Rady Polonii Świata. Z przedstawicielami polskich placówek edukacyjnych tego dnia spotkali się m.in.: Waldemar Tomaszewski, prezes AWPL-ZChR, posłanka na Sejm RL Rita Tamašunienė, wicemer miasta Wilna Edyta Tamošiūnaitė, Irmina Szmalec, konsul RP na Litwie, Józef Kwiatkowski, prezes „Macierzy Szkolnej”. Swoje poparcie w sprawach zachowania polskich szkół na Litwie zadeklarowali też Teresa Berezowsky, przewodnicząca Rady Polonii Świata i Tadeusz Adam Piłat, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.

T.W.