Mieli Tėveliai informuojame, kad nuo 2018 metų rugsėjo penkiamečiai vaikai priešmokyklinio ugdymo grupes galės lankyti, jeigu taip nuspręs jų tėvai.

Priešmokyklinis ugdymas yra vykdomas pagal vienerių metų priešmokyklinio ugdymo programą, kurioje nustatytos vaiko ugdymosi kryptys, metodai, išskirti ugdymosi gebėjimai taip pat pateikiamos pasiekimų vertinimo gairės.

Programos minimali trukmė – 640 valandų (arba 4 val. per dieną, 20 val. per savaitę).

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Priešmokyklinio ugdymo ankstinimo etapai

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas

Priešmokyklinio ugdymo sutartis