Mieli vaikučių tėveliai, darželio-mokyklos darbuotojai ir kiti mūsų draugai bei rėmėjai!

Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidėjusiems prie Vilniaus Žaliakalnio darželio-mokyklos plėtros ir skyrus 2 procentus savo pajamų mokesčio.
Surinktos lėšos bus panaudotos grupių ir klasių edukacinės aplinkos turtinimui.

Pagarbiai,
administracija

 

Jums nutarus 2 % savo pajamų mokesčio skirti Vilniaus Žaliakalnio darželiui- mokyklai, reikia užpildyti specialią formą FR 0512 v.3, kurią galima pateikti šiais būdais:

1. Elektroniniu būdu EDS deklaravimo sistemoje (per naudojamo elektroninio banko prieigą).
2. Atspausdintą ir ranka užpildytą prašymo formą tiesiogiai įteikti Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojui.
3. Išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą):

Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 4 metams (praėję pastarieji ir 3 ateinantys kalendoriniai metai).
Formas pildyti iki š.m. gegužės mėn. 2 d.
Daugiau informacijos galite rasti http://deklaravimas.vmi.lt
Jei iškiltų klausimų, prašome teirautis tel. (8 5)2671626
Vilniaus Žaliakalnio darželio- mokyklos rekvizitai:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris (kodas)

 191713231

Paramos gavėjo pavadinimas

Vilniaus Žaliakalnio darželis-mokykla

Buveinės adresas

 Pergalės g. 22, Vilnius

Banko pavadinimas

 Luminor Bank AB

Banko kodas

40100

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

LT 334010044100063300

 

P.S. Primename, kad jei yra prievolė deklaruoti pajamas, bet pilietis nedeklaravo, tai jo prašymas pervesti 2 % GPM nenagrinėjamas ir lėšos nepatenka į darželį-mokyklą. O kiekvienas mokesčių mokėtojas, pasibaigus mokestiniams metams, turi pasižiūrėti, ar jam neatsirado prievolė deklaruoti savo pajamas. Plačiau galima paskaityti :https://www.vmi.lt/cms/web/kmdb/konsultacines-medziagos-katalogas/-/asset_publisher/Pec85c90jXW4/content/kokiu-budu-galima-pateikti-prasyma-fr0512-bei-kada-prasymas-nenagrinejamas-/10174